تحليل ارتباطي امر به معروف ونهي ازمنکر و نظريه مسئوليت اجتماعي رسانه هاي جمعي
64 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
نام استاد/نام دانشجو : محمدرضا روحاني