الگوی مطلوب سرگرمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران : رویکردی اسلامی – ارتباطی
61 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
نام استاد/نام دانشجو : حسین شرف الدین