راهبردهاي ارتباطي در تلويزيون ديني جمهوري اسلامي
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده صدا و سيما
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : ابراهيم شمشيري