تعامل مطلوب بين رسانه سنتي ديني (مجالس عزاداري و مداحي ) ورسانه مدرن تلويزيون
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشكده صدا و سيما
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : مجتبي جانباز