حضور رسانه سنتي منبر در رسانه‌هاي راديو و تلويزيون
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشكده صدا و سيما
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سيد سجاد مدني