اسلام، تلويزيون و اميدبخشي در مخاطبان
62 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشكده صدا و سيما
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : شيراني ن‍ژاد