طراحي مدل مفهومي ارزيابي محتوايي برنامه‌هاي رسانه‌هاي ديني
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق‌عليه‌السلام
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : جلال غفاري قدير