مطالعه نقش زن در نمايشهاي تلويزيوني بر اساس سه ديدگاه اسلامي، فمينيستي و سنتي
62 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشكده صدا و سيما
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : آذرشين