بررسي عوامل موثر بر ميزان موفقيت برنامه‌سازان برنامه‌هاي نمايشي در انتقال ارزشهاي اسلامي به نسل‌هاي اول، دوم و سوم انقلاب
59 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشكده صدا و سيما
نام استاد/نام دانشجو : مجتبي علي بخشي