بررسي نگرش جوانان درباره رسانه‌هاي سنتي و جمعي
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشكده صدا و سيما
نام استاد/نام دانشجو : محمدرضاماني فر