بررسي نظريه ها و ارزشهاي تبليغ از نظر انکان کاربرد آنها در برنامه هاي تبليغ ديني
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده صدا و سيما
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : مهدي مختاري