قالبهاي مناسب برنامه هاي ديني تلويزيون براي كودكان
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشكده صدا و سيما
تاریخ دفاع: 1382