پويايي ارتباطات انساني
37 بازدید
ناشر: دانشکده صدا و سيما
نقش: ویراستار
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی