رسانه های مدرن و سنتی؛ از واگرایی تا همگرایی: تأملاتی در الگوی رسانه ای در جامعه دینی
58 بازدید
محل نشر: سوره » مرداد و شهریور 1383 - شماره 10 » (4 صفحه - از 26 تا 29)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی