سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق 
عضو هیأت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
كارشناس تأليف كتابهاي ديني، ابتدايي و راهنمايي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق(ع) 
معاونت پژوهشي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشكده صداوسيما تهران 
معاونت پژوهشي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق 
مديرگروه ارتباطات و دين 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق- عليه السلام- 
مسؤول بخش ارشاد(فرهنگ و ارتباطات) 
1373/07/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشكده صدا و سيما 
مشاور پژوهشي ـ معاون پژوهشي ـ قائم مقام و معاون آموزشي 
1376/01/01 
1381/01/01 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه‌اي صدا و سيما 
مشاور رئيس مرکز 
1382/04/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مشاوره 
همکاری 
مرکز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه‌اي صدا و سيما 
عضو هيأت تحريريه فصلنامه سنجش و پژوهش 
1383/01/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و اجرائی 
همکاری 
بنياد فرهنگي غيرانتفاعي رفاه 
رييس شوراي آموزشي و پرورشي بنياد فرهنگي رفاه 
1380/04/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ ، هنر وارتباطات 
رييس پژوهشكده هنر ورسانه ايران 
1386/01/01 
1387/01/01 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
ارتباطات جمعي 
تدریس 
دانشكده صداوسيما تهران 
مدرس 
 
 
نظريه هاي ارتباطات 
تدریس 
دانشكده صداوسيما تهران 
مدرس 
 
 
ارتباطات انساني 
تدریس 
دانشگاه امام صادق عليه السلام 
مدرس 
1374/07/01 
 
اصول عقايد 
تدریس 
دوره هاي ضمن خدمت آموزش و پرورش 
مدرس 
 
 
شيوه هاي آموزش ديني در ابتدايي 
تدریس 
دانشكده صدا و سيما 
مدرس 
1377/07/01 
 
كليات و تاريخ تحول ارتباطات 
تدریس 
دانشكده صداوسيما تهران 
مدرس 
 
 
مفاهيم و نظريه هاي ارتباطات 
تدریس 
دانشگاه امام صادق عليه‌السلام 
مدرس 
 
 
ارتباطات جمعي 
تدریس 
دانشگاه امام صادق عليه السلام 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فرهنگ و ارتباطات در اسلام (1) 
تدریس 
جامعه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فرهنگ و ارتباطات در اسلام (2)